KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Fizik Bölümü

Bölüm Tanıtımı ve Bölüm Başkanının Mesajı

Vizyonumuz:

Yalnızca bilimsel gelişmeler ve bilgiler değil, aynı zamanda öğrencilerin ve akademisyenlerin kendilerini her türlü sosyal, kültürel, demokratik platformda anlatabilme ve aktarabilme beceri ve motivasyonlarını destekler ve bu türden programlar ile ilgilenmek. Bilimsel bilgi ancak anlaşılabilir olursa değeri belirlenebilir, bilimsel bilginin değişik sosyal gruplarında ilgisini çekmesi için çalışmalar yapılması bilincinde olan bölümümüz, hayatın geniş açılarına her türlü donanımlı bilgi ile hazır olmayı hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Misyonumuz:

Fizik bölümünün misyonu, bilimin doğruları rehberliğinde, yeniliklere ve yenilenmeye açık, akademik bir toplulukda fizik bilminin daha ileri götürülmesidir.

Fizik Programı

Fizik Bölümü 1994 yılından itibaren lisans düzeyinde Fizik (I.öğr.) ve 1996 yılından itibaren de Fizik (II. öğr.) eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmekte idi. 2011 yılından itibaren sadece I. ögretime öğrenci alınmıştır ve II. öğretimdeki faaliyetlere son verilmiştir. Ayrıca Bölümümüz, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü düzeyde Fizik Yüksek Lisans ve Fizikte Doktora programlarını yürütmektedir.

Bölümümüzde,

Teorik derslere paralel bir şekilde Lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar ve Salınımlar, Optik, Kuantum Fiziği ve ElektronikLaboratuvarlarında Fiziğin temel kavramlarını anlamaya yönelik deneyler yapılabilmektedir. Lisansüstü araştırmalara olanak tanımak ve uluslar arası düzeyde çalışmalar yapmak üzere Atom Fiziği, Malzeme Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Sıvı Kristaller Fiziği, Yarıiletkenler Fiziği ve İnce Film Araştırma Laboratuvarları kurulmuş ve geliştirilmektedir.

Bölümümüzde,

Genel Fizik, Katı Hal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dallarında , 9 Profesör Doktor, 2 Doçent Doktor ve 1 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuyla Fizik eğitim/öğretim faaliyetleri çok yönlü bir şekilde sürdürülmektedir.


Fizikte Araştırma Alanları

Akustik

Astrofizik

Atom Molekül ve Optik Fiziği

Katı Hal Fiziği (Yoğun Madde Fiziği)

Kozmoloji Sıvı Kristaller

Sıvıların Dinamiği

İstatistik Fizik

Polimer Fiziği

Malzeme Fiziği

Nükleer Fizik

Parçacık Fiziği (Yüksek Enerji Fiziği)

Laboratuvarlar

XRD Laboratuvarı

Cihaz Odası

Genel Fizik Laboratuvarı

Kuatum Fiziği Laboratuvarı

Öğrenci Laboratuvarı